Zpracovatel:
admas-logo.png, 25kB

Vstupní údaje

Výběr dešťoměrné stanice

Klikněte do mapy pro data z dešťoměrných stanic.

Geologie

Podloží:
Koeficient vsaku (kv):
Hloubka nepropustné vrstvy: m
Hladina podzemní vody: m

Odvodňované plochy

ID Plocha [m2] Typ plochy Souč. odtoku

Retenční objekt

Průměr nádrže: mm
Max. hloubka nádrže: m
Počet nádrží:
Regulovaný odtok : l/s
Retenční objem: m3
Objem nádrží: m3


Chyba: Objem retenčních nádrží není dostatečný. Vyberte větší průměr nebo zvětšete počet nádrží a klikněte na tlačítko přepočítat.


Vsakovací šachta

Průměr šachty: mm
Počet šachet:
Součinitel bezpečnosti vsaku (f): (f≥2)
Výška propustných stěn (hVZ): m
Vsakovací plocha: m2
Retenční objem VVZ: m3
Doba prázdnění Tpr: h < 72 h
Max. hloubka šachty: m


Chyba: Doba prázdnění je větší než 72 hodin. Vyberte větší průměr nebo zvětšete počet šachet.


Download PNG